Homepage Università di TriesteHomepage Università di Trieste

Homepage > Ricerca > Dettagliorss feed

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 pagina 1 di 1 
 
 

titolo: Slavica tergestina 19 (2017/II)

autori: Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione - Fachbereich Literaturwissenschaft - Filozofska fakulteta, Oddelek za slavistiko

dati: Trieste : EUT Edizioni Università di Trieste , 2017. - 309 p. ; 19 cm

ISBN 15920291

anno 2017

note:

prezzo: € 20,00

Acquista

pdfhtml

CONTENTS: STUDIES IN POLISH LITERATURE AND CULTURE - 10. BEATA WALĘCIUK-DEJNEKA, Literackie wzorce walecznych kobiet na przykładzie wybranych polskich utworów z przełomu XVIII i XIX wieku Literary Examples of Brave Women in Polish Works from the 18th and 19th century. - 30. MAREK STANISZ, The Self in a Crystal Sphere: Juliusz Słowacki's Concept of the Subject (in his works from the 1830's) "Ja" w kryształowej kuli: Juliusza Słowackiego koncepcja podmiotu (na podstawie twórczości z lat 30-tych). - 60. EWA KOZAK, Бруно Ясенский против футуризма: роман Ноги Изольды Морган Bruno Yasensky against Futurism: a Novel The Legs of Isolda Morgan. - 80. SŁAWOMIR SOBIERAJ, Wizualność w polskiej poezji międzywojennej Visuality in Polish Interwar Poetry. - 106. BEATA MORZYŃSKA-WRZOSEK, "Nieprzystosowana jestem..." Narracja maladyczna w Opowieści dla przyjaciela Haliny Poświatowskiej "Awkward I am ..." Maladic narrative in Halina Poświatowska's A Tale for a Friend. - 140. ROMAN BOBRYK, 23 dowody na to, że życie jest podróżą... Poemat odjazdu Andrzeja Mandaliana 23 Pieces of Evidence showing that Life is a Journey... Poemat odjazdu by Andrzej Mandalian. - 164. RADOSŁAW SIOMA, Poetyckie sensuarium Zbigniewa Herberta (sformułowanie problemu i perspektywy badawcze) Poetic Sensorium of Zbigniew Herbert: Formulating Research Problem and Perspectives. - 186. BERNADETTA ŻYNIS, 7 Wciąż o Ikarach głoszą^ - dwugłos o podniebnym wypadku They Still Preach of Icarus - a Duet on the Accident in the Sky. - 204. JUSTYNA TUSZYŃSKA, Rozmyte pojęcia. Historia badania literatury kryminalnej w Polsce The Out-of-focus Terms. The History of the Crime Fiction Studies in Poland. - VARIA - 226. СЕРГЕЙ ШУЛЬЦ, М.М.Бахтин, Р. Ингарден, П.П. Пазолини о категории "ответственности" M.M.Bakhtin, R. Ingarden, P.P. Pasolini on the Category of Responsibility. - 244. MARTINA HALAMOVÁ, Czech-Israeli Writer Viktor Fischl in the Context of World Events during the 20 th century Чешско-израилский автор Виктор Фишл в контексте мировых событий XX века. - 264. ANITA FRISON, Redefining North Africa: Modern Algeria, Tunisia and Egypt in Russian Travel Literature Представления о модерном Алжире, Тунисе и Египте в русских травелогах - REVIEWS - 294. TATIANA NICOLESCU, Gledališče za mesto Citizens Theatre. - 302. ROMAN BOBRYK, Nowa książka o polskiej semiotyce kultury A New Book an Polish Semiotics of Culture. 
 pagina 1 di 1