Homepage Università di TriesteHomepage Università di Trieste

Homepage > Ricerca > Dettagliorss feed

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 pagina 1 di 1 
 
 

titolo: Smernice in indikatorji spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.2.1 in DS 3.2.2

autori: Giuseppe Ricci, Federica Scrimin (uredil)

dati: Trieste : EUT Edizioni Università di Trieste , 2019. - 70 p. ; 30 cm

ISBN 9788855110570

anno 2019

note: Disponibile solo online

Acquista

pdfhtml

S smernicami se želi zagotoviti jasen in lahko dostopen povzetek priporočil in dobrih praks v zvezi s potrebami reproduktivnega zdravja pacientk migrantk na podlagi podatkov znanstvene literature in glavnih mednarodnih organizacij.Cilj tega dokumenta je: opredeliti poglavitne težave na področju reproduktivnega zdravja pri zdravljenju pacientk z različnimi zdravstvenimi in kulturnimi izkušnjami, ki so se nedavno priselile v naše države; zagotoviti orodje, ki bo spodbujalo sprejem učinkovitih ukrepov glede na specifične težave, ki jih lahko povzročajo migracije, in glede na matične države. 
 pagina 1 di 1