Homepage Università di TriesteHomepage Università di Trieste

Homepage > Ricerca > Dettagliorss feed

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 pagina 1 di 1 
 
 
1 record trovati in 0.001 secondi. (num=9788855110310)

titolo: Stanje na področju spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk težave in primeri dobrih praks. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.1.1 in 3.1.2

autori: Delli Zotti, Giovanni (a cura di)

dati: Trieste : EUT Edizioni Università di Trieste , 2018. - 158 p. ; 27 cm

ISBN 9788855110310

anno 2018

note: Disponibile solo online

Acquista

pdfhtml

Projekt INTEGRA — Čezmejna mreža za priseljene ženske: socialna integracija, spolno in reproduktivno zdravje, sofinanciran v sklopu programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2014–2020, se je lotil doslej manj raziskane teme, in sicer varovanja spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk, ki prihajajo iz kultur z močnimi patriarhalnimi vzorci, kar izrazito vpliva na spolno in reproduktivno zdravje žensk. Vodilni partner projekta je Univerza v Trstu – Oddelek za politične in družbene vede in Oddelek za vede o zdravju. Sodelovali so kot projektni partnerji bolnišnica IRCCS Burlo Garofolo, bolnišnica Postojna in Univerza na Primorskem – Fakulteta za vede o zdravju, pridruženi partner je pa Združenje ANOLF. 
 pagina 1 di 1